คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

คลังความรู้

https://www.thoenmarket.com/maephrik.net/index.php/2019-08-30-02-31-40

ใครออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่ตั้ง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

P001-02.jpg

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง

IMAGE ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก (สะพานวังตุ๊-ก้นฝายหลวง) บ้านสันขี้เหล็ก
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562
     ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแม่พริก... Read More...
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561
วันเสาร์, 31 สิงหาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี... Read More...
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร Read More...
บันทึกราคากลาง รางระบายน้ำแพะดอกเข็ม
วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562
บันทึกราคากลาง รางระบายน้ำแพะดอกเข็ม Read More...
IMAGE ประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านห้วยขี้นก
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอย 4 บ้านร่มไม้ยาง
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ... Read More...

รายงานการกำกับฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กองช่าง

IMAGE โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง... Read More...
IMAGE โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสันขี้เหล็ก
วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันขี้เหล็ก... Read More...

ปฏิทินนัดหมาย อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

- ผู้บริหาร -

B001.png

คลังข่าวมหาดไทย


ข้อมูลสารสนเทศ-จังหวัด

menu_s_1272_642830e7c83a3dff0d17f5af199fa28b.jpg

menu_s_1272_6e87b0ca823817ece34d30501595872e.jpg

menu_s_1272_124f38692698170b358aec44273d110e.jpg

menu_s_1272_81db5f058f21c4b949b555cae79bd854.jpg

พบกับพวกเราได้ที่นี่

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

dla.jpg
1541771991521.jpg
1541772512963.jpg
1541773095863.jpg
1541773592650.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด


LRrun002.pngLRrun003.pngLRrun004.pngLRrun005.pngLRrun006.pngLRrun007.pnglink-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-19.png

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๑๘๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome

{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }