ข้อบัญญัติ อบต.แม่พริก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก