รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

Written on .

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (เริ่มนับ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

วัน-เดือน-ปี รายการ
   

พิมพ์