Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ย. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม 

box001.gif

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.