ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

Written on .

เชิดชูเกียรติประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

box001.gif

 

พิมพ์