คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

Written on . Posted in คำสั่ง หนังสือภายใน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ที่ 409/2559 เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

พิมพ์