แผนพัฒนาท้องถิ่น

Written on .

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work-maephrik-047-08-page-001.jpg

box001.gif

Work-maephrik-047-08-page-001.jpg

พิมพ์