แผนพัฒนาท้องถิ่น

Written on .

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

Work-maephrik-089-02-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-maephrik-089-02-page-001.jpg

พิมพ์