งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ(เพิ่มเติม) วันที่ 29 มีนาคม 2562

Written on . Posted in งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๒

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก วันที่ 29 มีนาคม 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

img003.jpg

พิมพ์