งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ช่างเครื่องสูบน้ำ มีรายละเอียด ดังนี้

SKMBT_36319010315081_1.jpg