วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้ำ

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้ำ

Work-maephrik-007.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP