งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ วันที่ 7 กันยายน 2560

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ วันที่ 7 กันยายน 2560 
DSC_0013.JPGDSC_0012.JPGDSC_0011.JPGDSC_0010.JPGDSC_0009.JPGDSC_0007.JPGDSC_0005.JPGDSC_0004.JPGDSC_0003.JPGDSC_0002.JPGDSC_0001.JPGDSC_0020.jpgDSC_0019.JPGDSC_0018.JPGDSC_0017.JPGDSC_0016.JPGDSC_0015.JPGDSC_0019.JPG