งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 garuda33.jpg  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

box001.gif