งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ฯ

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

 

Work-maephrik-039-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-039-page-001.jpg