งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-040-01-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-040-01-page-001.jpg