งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

Written on .

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ การก่อสร้างถนนสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา - หน้าบ้านนายช้อน บ้านห้วยขี้นก หมู่ ๗ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-043-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-043-page-001.jpg

พิมพ์