งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๔

Written on .

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-093-01.jpg

พิมพ์