งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอย 4 บ้านร่มไม้ยาง

 garuda33.jpg    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอย 4 บ้านร่มไม้ยาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 106 เมตร ราคากลางการก่อสร้าง 293,000 บาท

 

box001.gif