งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านห้วยขี้นก

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเดิมด้วยการเสริมผิวยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.81-002 บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

box001.gif