งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านสันขี้เหล็ก

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ลป 5337 บ้านสันขี้เหล็กหมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 

box001.gif