งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ย. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม 

box001.gif

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

box001.gif