รายงานการกำกับฯ

Written on .

งบแสดงฐานะการเงิน (ฉบับแก้ไข) และ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรับเงิน (ฉบับแก้ไข)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

Work-maephrik-041-002-page-001.jpg

box001.gifWork-maephrik-041-002-page-001.jpg

พิมพ์