รายงานการกำกับฯ

Written on .

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)

Work-maephrik-093-02.jpgWork-maephrik-093-03.jpg

พิมพ์