คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เมนูหลัก

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

คลังความรู้

https://www.thoenmarket.com/maephrik.net/index.php/2019-08-30-02-31-40

ใครออนไลน์

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนที่ตั้ง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มนับ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๕๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาออกแบบ/ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูป รูปพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ทะเบียน บพ 682 ลำปาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ในส่วนกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๙๙๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ตามบันทึกรายละเอียดแนบท้ายที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา - หน้าบ้านนายซ้อน บ้านห้วยขี้นก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่พริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำแบบ Network สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


LRrun002.pngLRrun003.pngLRrun004.pngLRrun005.pngLRrun006.pngLRrun007.pnglink-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-19.png

 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๑๘๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome

{ status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }