งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๓

Written on .

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและท่าน ส.อบจ.พิมล คงทอง เป็นอย่างยิ่งที่อนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายตำบลแม่ปุถึงตำบลผาปัง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

88955684_1505302812967001_6173964712896626688_n.jpg90062547_1505302752967007_5450977436143452160_n.jpg89989062_1505302722967010_2759458887873593344_n.jpg89737883_1505302679633681_1510015904618905600_n.jpg

พิมพ์