งานกิจการสภา พ.ศ.๒๕๖๔

Written on .

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่พริก

186532577_1868882229942389_6774582198267474292_n.jpg

186534155_1868882809942331_1001360688904013307_n.jpg

186520709_1868882826608996_8044887233404760778_n.jpg

186513631_1868882859942326_7344612618206781161_n.jpg

186540287_1868882796608999_7036090878706361714_n.jpg

186540270_1868882296609049_8501491315447650127_n.jpg

พิมพ์