คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

Written on .

คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจปลัดปฏิบัตราชการแทน-page-001.jpg

"คลิ้กที่รูปเพื่ออ่านต่อ"

พิมพ์