วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

สมาชิก

ชื่อสมาชิก
1 admin
2 --facebook
3 --facebook-1
4 Denim-Rockwell-facebook
5 umGow
6 Panut-Thaveesuntorn-facebook
7 mr_niram
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 2.516 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP