Logo mprik sao สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๑๘๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๕๑๐๙๓๔ , ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒
โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒ Email : maepriksao@hotmail.com 

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.pngkindpng_503021-03.png

Header.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ค้นหา

สมาชิก

สถานะ รูปประจำตัว (Avatar) ชื่อสมาชิก ประวัติการโพสต์ พลังน้ำใจ วันที่เข้าสังคม เข้าระบบครั้งล่าสุด Hits
1 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ อบต.แม่พริก จ.ลำปาง
อบต.แม่พริก จ.ลำปาง 2 0 23 ส.ค. 2019 15:37 เมื่อวานนี้ 16:28 0
2 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ --facebook
--facebook 0 0 29 ก.ย. 2019 08:24 04 พ.ย. 2019 10:35 0
3 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ --facebook-1
--facebook-1 0 0 29 ก.ย. 2019 09:17 29 ก.ย. 2019 09:19 0
4 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ Denim-Rockwell-facebook
Denim-Rockwell-facebook 0 0 08 ต.ค. 2019 02:14 08 ต.ค. 2019 02:14 0
5 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ Panut-Thaveesuntorn-facebook
Panut-Thaveesuntorn-facebook 0 0 24 มี.ค. 2020 14:00 24 มี.ค. 2020 14:00 0
6 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ mr_niram
mr_niram 0 0 29 ก.ค. 2020 14:47 29 ก.ค. 2020 14:55 0
7 ออฟไลน์
รูปประจำตัวของ Guest
Guest 6 0 13 ก.พ. 2022 10:56 13 ก.พ. 2022 11:00 0
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด