วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ติดต่อเรา

การติดต่อ

ติดต่อเรา
ที่อยู่:
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
52180
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
๐๕๔-๒๙๙๖๘๒
โทรสาร:
๐๕๔-๒๙๙๔๕๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
๐๘๑-๙๕๑๐๙๓๔

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP