สถานที่ติดต่อ

เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก

อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ๕๒๑๘๐

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

08.00 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๕๑๐๙๓๔, ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒

โทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒

Email : maepriksao@hotmail.com

ติดต่อเรา

การติดต่อ

ติดต่อเรา
ที่อยู่:
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
52180
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
๐๕๔-๒๙๙๖๘๒
โทรสาร:
๐๕๔-๒๙๙๔๕๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
๐๘๑-๙๕๑๐๙๓๔

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่น ๆ