Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง

 garuda33.jpg    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ลป 5337 บ้านสันขี้เหล็กหมู่ที่ 10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 

box001.gif

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.