Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ วันที่ 7 กันยายน 2560 
DSC_0013.JPGDSC_0012.JPGDSC_0011.JPGDSC_0010.JPGDSC_0009.JPGDSC_0007.JPGDSC_0005.JPGDSC_0004.JPGDSC_0003.JPGDSC_0002.JPGDSC_0001.JPGDSC_0020.jpgDSC_0019.JPGDSC_0018.JPGDSC_0017.JPGDSC_0016.JPGDSC_0015.JPGDSC_0014.JPG

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.