Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น วันที่ 6 กันยายน 2560 

DSC_0687.JPGDSC_0652.JPGDSC_0600.JPGS__12320871.jpgS__12320870.jpgDSC_0689.JPGDSC_0688.JPGDSC_0678.JPGDSC_0677.JPGDSC_0676.JPGDSC_0674.JPGDSC_0670.JPGDSC_0669.JPGDSC_0667.JPGDSC_0666.JPGDSC_0662.JPGDSC_0658.JPGDSC_0653.JPGDSC_0643.JPGDSC_0640.JPGDSC_0636.JPGDSC_0625.JPGDSC_0621.JPGDSC_0618.JPGDSC_0615.JPGDSC_0613.JPGDSC_0610.JPGDSC_0609.JPGDSC_0608.JPGDSC_0607.JPGDSC_0605.JPGDSC_0602.JPGDSC_0601.JPG

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.