วิสัยทศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา "ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ระบบค้นหา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผู้เข้ารับพระราชทาน ได้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จ.ลำปาง) 

80408838_1417675891729694_32861335947575296_n.jpg79946081_1417675738396376_4963312478395039744_n.jpg79922480_1417675711729712_2230164663255957504_n.jpg79912754_1417675991729684_1388998359171203072_n.jpg79809629_1417675838396366_5972749674082205696_n.jpg79345789_1417675921729691_3148844243586383872_n.jpg79162893_1417675798396370_2758118926796718080_n.jpg80073567_1417676051729678_8249656427765825536_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ABTMprk2563.jpg

ระบบการเงิน กองคลัง

ปฏิทินนัดหมาย อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP อบต.แม่พริก จ.ลำปาง

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP